Drop Down Menu Code


<!--[if lte IE 7]>
<script type="text/javascript" src="http://pixopoint.com/wp-content/plugins/pixopoint-menu/scripts/suckerfish_ie.js"></script>
<![endif]-->
<ul id="suckerfishnav" class="sf-menu">
  <li><a href="#">Link 1</a></li>
  <li><a href="#">Link 2</a>
    <ul>
      <li><a href="#">Sub link</a></li>
      <li><a href="#">Sub link</a></li>
      <li><a href="#">Sub link</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li><a href="#">Link 3</a>
    <ul>
      <li><a href="#">Sub link</a></li>
      <li><a href="#">Sub link</a></li>
      <li><a href="#">Sub link</a></li>
      <li><a href="#">Sub link</a></li>
      <li><a href="#">Sub link</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li><a href="#">Link 4</a>
    <ul>
      <li><a href="#">Sub link</a></li>
      <li><a href="#">Sub link</a></li>
      <li><a href="#">Sub link</a></li>
      <li><a href="#">Sub link</a></li>
    </ul>
  </li>
</ul>

<br/><br/><br/><br/><br/><br/>
Wan Mohd Faizal ®
Wan Mohd Faizal ®

Ini adalah biografi ringkas penulis artikel. Faizal Nasir guru Sains dan Matematik sekolah menengah. Beliau telah berkhidmat selama 8 tahun di 4 buah sekolah. Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains dan Ijazah Sarjana Pendidikan Kimia (UPSI). Artikel ini pandangan peribadi penulis dan tidak mencerminkan pendirian mana-mana pihak.

1 comment: