Tricks & Tips 1: Panduan Menulis & Menerbitkan Kertas Penyelidikan atau Kajian
Disini saya kongsikan 23 Tricks & Tips menulis kertas kajian untuk diterima oleh penerbit:


1) Gaya penulisan memainakan peranan penting, elakkan mengunakan ayat sambungan yang sama berulang kali seperti menurut, namun rujuk Bank Frasa untuk mempelbagaikan perkataan sambungan.


2) hipotesis haruslah didefinisi secara operasi dan dibina sebelum mula kajian, bahasa harus jelas dan mudah


3) sentiasa fokus kepada pemalar


4) Penulisan ayat harus dalam bentuk menghujah/menilai bukan dalam bentuk melaporkan diantara artikel2 yang dirujuk


5) Objektif dinyatakan dengan jelas, 


6)pengenalan tidak terlalu panjang


7) penulisan artikel mesti mengikut format, menunjukkan keseriusan penulis


8) Memetik artikel2 jurnal sasaran, selalu yang sama dari segi artikel rujukan artikel metodologi, bilangan 30 muka surat


9) tempoh menunggu artikel diterima 4-5 bulan, selepas itu boleh menghantar email untuk maklum balas supaya boleh dihantar ke jurnal yg lain


10) tidak boleh menghantar article yg sama kepada banyak journal pada waktu yang sama nanti di senarai hitam


11) Hasil dapatan kajian tidak semestinya memerlukan statistik yang canggih yang penting storyline yang lancar concurrent


12) sebelum hnatar semak sekurang2 20 kali, sebaiknya upah proof reader bagi konteks bahasa inggeris


13) pastikan rujukan adalah terkini, jangan memetik kerta sdi jurnal tier yang rendah


14) elakkan memetik artikel sebelum tahun 2000 kecuali ia amat penting dibahagian literature review


15) Jurnal edisi khas lebih mudah diterima untuk diterbitkan berbanding jurnal  berkala namun harus mengikut tema yg disenarikan oleh journal tersebut


16) elakkan dibahagian metodologi menerangkan secara berlebihan mengenai method seolah2 seperti buku methodology cukup sekadar menerangkan method apa yang digunakan dan tujuan contohnya: regrasi bagi melihat jenis hubungan antara pemalar tidak perlu meleret2


17) gunakan ayat yang sopan bukan berbentuk negatif. contoh: this article does not state the factor clearly..sebaliknya this article not covering several element such as


18) elakkan ayat2 Supremacy seperti this is the first article discuss about..kerana akan menimbulkan banyak persoalan oleh reviewer


19) mengenalpasti pengarang bersama, jika SV salah seorang Reviewer jurnal, maka terdapat kelebihan.


20) jurnal akses terbuka, pertimbangkan jenis ini berbanding closed access bagi memastikan artikel yang kita tulis menggunakan banyak masa dan tenaga mempunayi visibiliti yang tinggi untuk dipetik21) pengiraan faktor impak berdasarkan pengiraan quartile jurnal, berdasarkan pembahagian jumlah sitasi sepanjang 2 tahun. Tinggi impak faktor, tinggi kualti artikel2 dalam jurnal tersebut. 22) mengenalpasti predatory journal platform melalui ISSN no, pasti jurnal itu benar2 sama namanya seperti di pengkalan data SCOPUS atau Web of Science, Jika nama berbeza ia adalah predatory jurnal yang ingin menipu dan mencuri duit anda.

Faizal Nasir
Faizal Nasir

Ini adalah biografi ringkas penulis artikel. Faizal Nasir guru Sains dan Matematik sekolah menengah. Beliau telah berkhidmat selama 8 tahun di 4 buah sekolah. Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains dan Ijazah Sarjana Pendidikan Kimia (UPSI). Artikel ini pandangan peribadi penulis dan tidak mencerminkan pendirian mana-mana pihak.

No comments:

Post a Comment